Om gruppen

Formål
Som anerkendt medlem af Det Danske Spejderkorps (DDS) dyrker vi spejdersport i overensstemmelse med korpsets formål, love og regler. Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ud i verden.”

Gruppens rammer
Hobro Gruppe har nu gennem snart 100 år praktiseret spejdersport på den traditionelle måde, sådan som Baden Powell udviklede sine tanker til en verdensomspændende bevægelse. Ikke at forstå sådan at vi er gammeldags, – men vi praktiserer spejdersporten på en måde, som bygger på kendte principper, anerkendte dyder og gode traditioner.

Samtidig med at vi til andre tider er banebrydende og langt foran. Patruljesystemet praktiserer vi i alle afdelingerne. Spejderarbejdet skal være sjovt, lærerigt og spændende. Og det kan vi levere.

Spejder er ikke kun noget, man går til, – det er noget, man er. Vi er en gruppe som “kun” har drenge som medlemmer. Vi anser det for at være en fordel, men har dog det bedste forhold til og samarbejde med den lokale pigegruppe.

Vort medlemstal incl ledere ligger omkring 80. Vi vil gerne – og kan – være flere.

Forældres medvirken
For os er det af afgørende betydning, at spejderlivet foregår i et godt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene. Derfor vil vi også anmode om forældrenes medvirken og opbakning til at gøre børnenes spejdertid til en oplevelse for livet.

Organisation
Vi tilhører Rold Skov Division, som har omkring 1000 spejdere.

Alle grupper i DDS har en bestyrelsen og en gruppeledelse, hvor bestyrelsen består af forældrevalgte repræsentanter og alle gruppens ledere og assistenter. Valg til Gruppestyrelsen finder sted under den årlige generalforsamling i februar måned.

Gruppens sammensætning, forældrerepræsentanter, afdelinger, lderstrin, mødedage, tørklædefarver, ledere og adresser fremgår af
bagsiden.

Praktisk Information